O Firmie 

Wydawnictwo EM istnieje od 1992 roku. Specjalizuje się 

w przygotowywaniu publikacji popularnonaukowych. Współpracujemy z zespołem sprawdzonych autorów i tłumaczy tekstów z zakresu obejmującego niemal wszystkie dziedziny nauki: historię, biologię, zoologię, chemię, fizykę, geografię, geologię, medycynę, historię sztuki, historię sportu itd. Grono miarodajnych konsultantów i sprawnych redaktorów dba o to, aby nasze publikacje były opracowane rzetelnie i jak najaktualniej. Zespół grafików, rysowników i redaktorów technicznych czuwa nad tym, aby wydawnictwa miały bogatą i interesującą szatę graficzną. Każdy artykuł i każda książka są obszernie ilustrowane zdjęciami, rysunkami, schematami, wykresami, tabelami itp.